Reseptien uusiminen

Jos käyt säännöllisesti lääkärissä (vähintään kerran vuodessa), mutta reseptejä pitää uusia lääkärikäyntien välissä, voit piipahtaa luonamme reseptinuusimisen merkeissä. Huolehdimme reseptien uusimisesta puolestanne. Tuothan lääkemääräyksesi uusittavaksi ennen kuin lääkkeet ovat loppuneet. Sähköiset reseptit voit lähettää uusittaviksi myös itse omakanta.fi -sivustolla. Siihen tarvitset pankkitunnukset.

Huomioithan, että kaikkia reseptejä ei voida uusia apteekin kautta. Mikäli reseptisi koskee antibioottikuureja tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeitä ja voimakkaita kipulääkkeitä), ota yhteyttä suoraan lääkäriin.

eReseptien uusinnasta veloitamme 3 euron (kanta-asiakkailta 2 euron) palvelumaksun.

Reseptien uusiminen
 • Uusimme reseptin puolestasi

 • Sähköiset reseptit voi uusia itse omakanta.fi -sivustolla

 • Vuosikertymän seuranta ja lisäpalvelut

 • Lääketurvallisuutta parantava asiakasrekisteri

Annosjakelupalvelu

Annosjakelupalvelussa asiakkaalle toimitetaan hänen säännöllisesti käyttämänsä lääkkeet valmiiksi kerta-annospusseihin pakattuina. Ennen annosjakelun aloittamista tarkistamme asiakkaan lääkityksen päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset. Tarvittaessa muutamme lääkityksen annosjakeluun soveltuvaksi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Apteekki huolehtii asiakkaiden resepteistä ja niiden uusimisesta.

Annosjakelupalveluun kuuluu ajan tasalla oleva lääkityskortti, joka tulee asiakkaalle jokaisen lääke-erän mukana. Lääkityskortti on hyvä ottaa mukaan lääkärikäynneille.

Annosjakelupalvelu
 • Lääkkeet valmiiksi kerta-annospusseihin pakattuna

 • Ajantasainen lääkityskortti

Lääkejätteiden palautus

Onko lääkekaappiin kertynyt vanhentuneita lääkkeitä? Voit tuoda ne apteekkiimme. Lääkejätepalvelumme huolehtii lääkejätteesi asianmukaisesti hävitettäväksi. Siten ympäristömme on turvallisempi myös tulevaisuudessa. Palvelu on maksuton. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan yritysten eikä hoitolaitosten tai niiden asukkaiden lääkejätteitä.

Kun palautat lääkkeitä apteekkiin, lajittele nämä tuotteet erikseen:

 • elohopeakuumemittarit
 • nestemäiset lääkkeet
 • jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix-tabletit ja Betadine-tuotteet)
 • ruiskut ja neulat pakattuna kannellisiin muovi- tai lasiastioihin.

Lue lisää lääkejätteistä.

Lääkejätteiden palautus
 • Otamme vastaan vanhentuneet lääkkeet

 • Palvelu on maksuton

Tositepalvelu

Jos tarvitset tositteita vakuutusyhtiölle tai työpaikkakassalle, mainitse siitä asiakaspalvelijallesi. Jälkikäteen etsitystä ja tulostetusta tositteesta veloitamme euron sivulta. Myös reseptin tulostaminen esim. ulkomaanmatkaa maksaa saman verran eli euro/tulostettu sivu.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.